Курси англійської мови у Лінгвістично освітньому центрі Львівської політехніки

КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Лінгвістично-освітній центр

Тривалість навчання:

Один семестр навчання на наших курсах триває 3 – 3,5 місяці

Вартість навчання

Вартість навчання 2340 грн. за курс навчання. Для слухачів, які вже навчалися у Лінгвістично-освітньому центрі вартість 2100 грн.

Кількість годин

За 1 семестр слухач відвідає

60 аудиторних годин занять

Час занять (початок):

Заняття відбуваються у вечірній та ранковий час: 9.00/16.00/18.00 год. та тривають 2 години

Процес навчання

Навчання відбувається у групах, максимальна кількість осіб у групі 8. Групи формуються відповідно до рівнів знань слухачів.

Поділ на групи

Розподіл слухачів по групах проводиться на основі онлайн-тестування, за результатами якого слухачу надаються рекомендації у якій із груп він зможе найоптимальніше покращити свої навички володіння мовою.

Рівні знань англійської

  • Beginner (Початковий) = A1
  • Elementary (Елементарний) = A2
  • Pre-Intermediate (Нижче середнього) = B1
  • Intermediate (Середній) = B2
  • Upper Intermediate (Вище середнього) = С1
  • Advanced (Рівень носія мови) = C2

Підручники

У навчальному процесі використовуються наступні підручники:

  • ENGLISH FILE Third 3rd Edition
  • SPEAKOUT

Методика Гейміфікації для вивчення англійської мови

Метод Геймифікації

мнтодика Гейміфікації

PLAY TO LEARN or LEARN TO PLAY

WHAT

gamification

Ігрові методи, які дозволяють невимушено та у розважальній формі засвоювати навчальний матеріал для вивчення англійської мови.

HOW

gamification

Залучення слухача в навчальний процес, від якого він починає отримувати більше задоволення. Чим довше це триває, тим більше особа вкладається у виконання навчальних завдань, сильніше втягується емоційно та інтелектуально, та відчуває насолоду від здобутих результатів.

WHY

gamification

Відкрий для себе світ прихованих можливостей.
Що таке гра? Це лабіринт, пройшовши через який, ви досягаєте поставлених цілей: вивчити більше слів, краще розмовляти, нарешті, зрозуміти Present Simple. Світ ігор безмежний, а ми застосовуємо такі: рольові ігри, 3D-English (відео, пісні, візуалізація), метод Себастіана Лайтнера.

Додаткові бонуси для слухачів

БОНУСИ

мнтодика Геймифікації

для слухачів курсів

ФІЛЬМИ

gamification

Кожного 4 тижня місяця (П'ятниця, 16:00 год) слухачі мають можливість безкоштовно відвідувати перегляди фільмів англійською мовою.

SPEAKING CLUB

gamification

Кожного другого тижня місяця слухачі мають можливість безкоштовно відвідувати Speaking club (П'ятниця о 16:00 год.)

Пройдіть безкоштовне >онлайн-тестування< для визначення вашого рівня знань англійської мови.

За результатами тесту формуються навчальні групи.

Для запису у групу після тестування Вам необхідно підійти для укладення договору про навчання у Лінгвістично-освітній центр Львівської політехніки вул. Митрополита Андрея, 5, м. Львів, 79013, корпус 4, кімната 1 (вхід з Інституту післядипломної освіти)

Курси англійської мови в ЛОЦ – це:

Мотивацiя та упевненiсть в собi

Мотивацiя та упевненiсть в собi

Вісім науково обґрунтованих порад зібрало видання The Huffington Post: «Правильна постава, музика з басами, іноземні мови та розтяжка – це може допомогти стати впевненішим у собі. Роботу варто давати не лише м’язам, а й мізкам. Вивчаючи іноземну мову … ми стаємо більш задоволені своїм життям та самими собою».

Комунікативна методика

Комунікативна методика

Це сукупність прийомів, покликаних навчити ефективному спілкуванню в мовному середовищі. Одним з основних його прийомів є імітація ситуацій з реального життя, покликаних стимулювати слухачів до активного говоріння. Також дуже важливо, щоб теми були актуальними, пов’язаними з повсякденним життям тощо. Звичайно ж, більшу частину занять займає розмовна мова, хоча читання і письмо вивчаються теж. Викладачі, в основному, не говорять, а слухають і спрямовують хід заняття.

Iнтеграцiя усiх чотирьох навичок

Iнтеграцiя усiх чотирьох навичок

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні у слухачів комунікативної компетенції (комунікативних умінь), яка дозволить їм здійснювати спілкування в усній та писемній формах у межах сфер і тем, визначених програмою. Процес навчання іноземної мови супроводжується певними труднощами, зумовленими особливостями навчального предмету (психологічний аспект переходу з однієї мови на іншу («мовний бар`єр»), міжмовна інтерференція («рідна мова – іноземна мова») тощо. Саме тому викладачі курсів приділяють розвиткові та удосконаленню мовленнєвих умінь та навичок, працюючи над формуванням та розвитком комунікативної компетенції шляхом добору оптимальних форм роботи та способів актуалізації мовленнєвої діяльності слухачів.

Ефективний зворотній зв’язок

Ефективний зворотній зв’язок

Англійська – це своєрідний must have: інформація, новини, спілкування, технології – все англійською. Англійська мова – це вікно у світ. Безперечно, англійська мова відкриває перед тобою багато дверей. У наш час, чим краще знаєш англійську мову, тим більше в тебе шансів отримати цікаву та високооплачувану роботу.

Оцінювання та сертифікат

Оцінювання та сертифікат

Визначення навчальних досягнень слухачів Центру здійснюється за діючими критеріями 100-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень слухачів у вищих навчальних закладах із занесенням результатів до журналів обліку поточної успішності та відвідування. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті проміжну перевірку засвоєння знань. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки та визначення рівня знань іноземної мови. Тести готують i перевіряють квалiфiкованi спецiалiсти. Слухачі, які успішно склали тести, отримують сертифікат Національного університету «Львівська політехніка».

Реальні життєві ситуації

Реальні життєві ситуації

Викладачі Лінгвістично-освітнього центру Львівської політехніки акцентують увагу на застосуваннi англiйської мови в ситуацiях реального життя, а не на формальному знаннi словника i мовних структур. Тому саме використання реальних життєвих ситуацій, а не виконання граматичних вправ лягли в основу навчання.

Для зарахування у навчальну групу необхідно укласти договір про навчання

Заняття у нашому центрі вивчення англійської мови цікаві та дієві завдяки поєднанню сучасних методик викладання

Інтерактивні методи на заняттях практичної англійської
Certificate of Oxford Online Placement Test lviv
Сертифікати про проходження Oxford Online Placement Test
Іноземні волонтери на заняттях англійської
Іноземні волонтери на заняттях англійської
Заняття англійської для учасників проекту
Заняття англійської для учасників проекту "Україна-Норвегія"
Заняття з англомовним волонтером
Заняття з англомовним волонтером, пізнання соціо-культурних аспектів
Вивчення англійської мови
Літня школа англійської мови

Для зарахування у навчальну групу необхідно укласти договір про навчання

TOP