Літня школа англійської мови

Лінгвістично-освітній центр

Курс загальної англійської мови спрямований передусім на розвиток усного мовлення. На заняттях наші викладачі активізують всі види мовленнєвої діяльності: читання, письмо, аудіювання та знання граматики. Групи формуються за рівнями: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Advanced.

Курс спрямований на розвиток як писемного, так й усного мовлення, опанування та покращення навичок читання і сприйняття польської мови на слух. Акцент зроблено на активізації комунікативних здібностей, вимові, опануванні граматичних конструкцій, умінні будувати речення, а також набутті впевненості під час спілкування польською мовою. Групи формуються за рівнями: А1, А2, В1.

Навчання на курсі загальної німецької мови спрямоване на розвиток таких важливих навичок володіння мовою: усне мовлення, розуміння структури мови та її відтворення. Наші викладачі доповнюють заняття країнознавчим матеріалом, що допомагає слухачам стати ближчими до німецькомовних країн та робить процес засвоєння знань цікавим та живим. Групи формуються за рівнями: А1, А2, В1.

Інформація про Лінгвістично-освітній центр Львівської політехніки в цифрах

2011 р.

Початок роботи Лінгвістично-освітнього центру
студенти нашого лінгвістичного центру

3000+

Кількість слухачів, які навчалися на курсах з 2011 року

9500+

Кількість годин проведених занять

15

Кількість викладачів

НАША КОМАНДА

Процес вивчення іноземних мов в ЛОЦ

Аудіювання

Аудіювання є метою навчання на курсах іноземних мов. Ця мета реалізується поетапно. Навчання на курсах рівневі. Поділ на рівні відбувається відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Мовлення

Озвучування висловлювань, оперування лексичними одиницями та граматичне оформлення речень. Говоріння як вид мовленнєвої діяльності функціонує у двох формах – діалогічній і монологічній. Для правильної організації навчального процесу необхідно враховувати їхню фактичну взаємозалежність.

Читання

Викладачі наших курсів враховують три головні аспекти, які необхідні для вивчення іноземної мови та тренування навичок читання: запас слів, граматичний мінімум і здатність розуміти текст. Завдяки цьому наші слухачі виконують три обов’язкові умови, які дозволять їм швидко сформувати навички читання іноземної літератури.

Процес вивчення іноземних мов в ЛОЦ

Граматика

Весь граматичний матеріал супроводжується різними тренувальними і творчими вправами, які забезпечують надійність засвоєння матеріалу, прищеплення навичок усного мовлення в межах опрацьованої теми, формування та закріплення навичок розуміння граматичних структур та їхнього перекладу.

Письмо

Для розвитку навичок письма викладачі наших курсів використовують такі завдання, що сприяють ефективному фаховому спілкуванню у письмовому вигляді.

Словник

Потрібно зазначити, що запас слів сам по собі аж ніяк ще не забезпечує вільне спілкування. Разом з тим, оперувавши 1500 правильно обраними словами, за умови додаткового тренування ви зможете спілкуватися практично вільно.

TOP